Odkazy

17.01.2017 20:52

Český klub historických vozidel

https://www.ckhv.cz/

Federace klubů historických vozidel

https://www.fkhv.cz/